aktualności

„Odkryj pola tętniące życiem” - konkurs internetowy

Konkurs jest organizowany w ramach projektu "Pola tętniące życiem - kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym". Ideą konkursu jest promocja walorów przyrodniczych krajobrazu rolniczego. Konkurs składać się będzie z 12 testów wiedzy.  Odpowiedzi na wszystkie pytania znaleźć można na naszych stronach internetowych bocian.org.pl.  Każdy z 12 testów będzie dostępny na stronie przez co najmniej 10 dni.  Po tym czasie, wśród osób, które rozwiążą zadanie i uzyskają największą liczbę punktów, zostaną rozlosowane nagrody książkowe. Na koniec, wśród osób, które uzyskają najwięcej prawidłowych odpowiedzi we wszystkich testach, rozlosujemy nagrodę główną – również zestaw książek przyrodniczych. Szczegóły na stronie pola.bocian.org.pl/konkurs. Pierwszy test jest już dostępny. Zapraszamy do udziału!