KONTAKT

Monika Stefaniak

Koordynatorka projektu "Pola tętniące życiem - kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym"

 

mail: pola@bocian.org.pl

tel: 600056674, 22 8225422

 

 

 

Marek Kowalski

Asystent koordynatora projektu "Pola tętniące życiem - kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym"

 

mail: marek@bocian.org.pl

tel:  22 8225422