Skowronek Alauda arvensis

  • fot. Andrzej Łukijańczuk

Bardzo liczny i szeroko rozpowszechniony gatunek nizinnego krajobrazu rolniczego. Charakterystyczny, radosny śpiew skowronka, który usłyszeć można już nawet w lutym (skowronek zimuje blisko w Europie i powraca na lęgowiska jako jeden z pierwszych zwiastunów wiosny), jest nieodzownym elementem naszych pól i łąk. W Polsce gnieździ się ok. 30% populacji występującej w Unii Europejskiej i dlatego jego sytuacja w naszym kraju będzie w znacznym stopniu wpływała na status gatunku w Europie. Tam w ostatnich dziesięcioleciach notuje się spadek liczebności w średnim tempie 13% na 10 lat. Największy regres populacji odnotowano w krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii (spadek o ok. 50%) oraz w Niemczech, gdzie liczebność zmniejszyła się między rokiem 1980 a 2005 o około 30%. W obydwu tych krajach wdrażane są programy ochronne polegające na promocji uprawy zbóż jarych czy tworzeniu niewielkich, odsłoniętych powierzchni gruntu (tzw. „luk skowronkowych”) w obrębie rozległych łanów zbóż ozimych, umożliwiających poszukiwanie ptakom pokarmu (owadów).

Więcej na temat skowronka: http://ptaki-rolnictwo.bocian.org.pl/skowronek