Błotniak łąkowy Circus pygargus

  • fot. Andrzej Łukijanczuk

Krajowa populacja tego rzadkiego ptaka drapieżnego została oszacowana w 2013 r. na ok. 3700 par lęgowych, co stanowi ponad 21% całkowitej liczebności tego gatunku w Unii Europejskiej. Polska jest trzecim z kolei krajem o najwyższej liczebności gatunku. Łącznie w Hiszpanii, Francji i w Polsce gnieździ się niemal 82% wszystkich błotniaków łąkowych w UE. Obecnie większość par błotniaka łąkowego przystępuje do lęgów na polach w uprawach zbóż ozimych (pszenżyta, pszenicy) oraz rzepaku. W Hiszpanii, Francji, Niemczech i Holandii jest to czasami ponad 90% par, co powoduje, że w wyniku prowadzenia prac agrotechnicznych (opryski, koszenie) zniszczeniu może ulec od 20 do 70% lęgów. Choć odróżnianie poszczególnych gatunków błotniaków nie jest łatwym zadaniem, jeśli zdarzy nam się ujrzeć ptaka drapieżnego o smukłej sylwetce, wąskich, trzymanych w pozycji „V” skrzydłach, który swobodnie „kołysze się” nad łanem zboża, istnieje duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z błotniakiem łąkowym.

Więcej o błotniaku na pygargus.pl