Kuropatwa Perdix perdix

  • fot. Cezary Korkosz

Średnio liczny, w środkowej i wschodniej Polsce jeszcze liczny ptak lęgowy, występujący przede wszystkim na polach. Główną przyczyną wyraźnego zmniejszania się liczebności kuropatwy jest intensyfikacja produkcji rolnej oraz upraszczanie krajobrazu, zwłaszcza likwidacja miedz i ugorów. Kuropatwy znikają razem z miedzami, stanowiącymi zarówno najważniejsze i najbezpieczniejsze miejsca gniazdowania gatunku, jak również obfitującą w nasiona ziół i chwastów stołówkę.  Innym ważnym czynnikiem spadku liczebności kuropatwy jest wzrost zużycia pestycydów powodujący ograniczenie bazy pokarmowej (owadów), zwłaszcza dla piskląt. Ze względu na osiadły tryb życia gatunku, problemem są również srogie, śnieżne zimy, które mogą przyczyniać się do dużej śmiertelności ptaków dorosłych.

Więcej na temat kuropatwy: http://ptaki-rolnictwo.bocian.org.pl/kuropatwa