Test numer 11

Do jakich państw Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” przekazywało swoje doświadczenia w zakresie ochrony bociana białego:

a. Ukraina i Litwa

b. Białoruś i Litwa

c. Litwa i Rosja

d. Ukraina i Białoruś

Sadzone w „dawnych czasach” prostopadle do biegu rzeki szpalery wierzb miały wpływ na przebieg powodzi:

a. na wierzbach mogli ukrywać się ludzie, aby się nie potopić

b. szpalery wierzb zatrzymywały płynące pnie i gałęzie, dzięki czemu tworzyły się tamy nieprzepuszczające wody

c. szpalery wierzb zatrzymywały płynącą krę, dzięki czemu ochraniały zabudowania

d. nie miały znaczenia przy powodziach – przecież nie rosły tak ściśle, żeby tamować wodę

Które gatunki ptaków zakładają gniazda nisko w krzewach (do 1 metra nad ziemią):

a. srokosz, makolągwa

b. gąsiorek, cierniówka

c. cierniówka, pokląskwa

d. szczygieł, słowik szary

W ubarwieniu błotniaków łąkowych przeważają barwy:

a. u samców – czarna, u samic i młodych tegorocznych ptaków - brązowa

b. u samców – brązowa, u samic i młodych tegorocznych ptaków - szara

c. u samców – szara, u samic i młodych tegorocznych ptaków - brązowa

d. u samców i młodych tegorocznych ptaków – brązowa, u samic - szara

Owce świniarki to rasa owiec, która:

a. jest starą rasą europejską, odtworzoną w Polsce

b. jest starą rasą europejską, odtworzoną we Francji

c. jest rasą sprowadzoną z Mongolii, znakomicie nadającą się do zgryzania roślinności krzewiastej

d. jest rasą sprowadzoną z Mongolii, znakomicie nadającą się do zgryzania roślinności zielnej

Podstawowym biotopem lęgowym świergotka łąkowego są:

a. pola uprawne i pastwiska

b. osiedla mieszkaniowe

c. jeziora oraz napełnione wodą stawy rybne

d. podmokłe łąki i bagna

Znaczki skrzydłowe to:

a. zakładane na skrzydła ptaków tabliczki z indywidualnymi numerkami, dobrze widoczne z daleka

b. zakładane na skrzydła samców ptaków tabliczki z kolorowymi wzorkami, aby były one atrakcyjniejsze dla samic

c. zakładane na skrzydła ptaków dorosłych kolorowe tabliczki, których kombinacja pozwala zidentyfikować każdego oznakowanego osobnika

d. zakładane na skrzydła piskląt kolorowe tabliczki, których kombinacja pozwala zidentyfikować każdego oznakowanego osobnika

Jednym z gatunków owadów, związanych z głowiastymi wierzbami, jest pachnica. Jej przywiązanie do wierzb wynika z:

a. żerowania larw w drewnie cienkich gałązek

b. żerowania larw na liściach

c. żerowania larw w próchnie

d. żerowania larw w drewnie grubych gałęzi