Test numer 12

Ile czasu bociany wysiadują jaja:

a. ok. 14 dni

b. ok. 20-25 dni

c. ok. 33-35 dni

d. ok. dwóch miesięcy

W „dawnych czasach” obcinane gałęzie wierzb miały duże zastosowanie – np. do:

a. budowy płotów, wyplatania koszyków, opalania domów

b. budowy domów, budowy łodzi, opalania domów

c. budowy domów, budowy płotów, budowy łodzi

d. budowy łodzi, wyplatania koszyków, opalania domów

3Jakie gatunki ptaków często korzystają z roku na rok z tych samych gniazd:

a. bocian biały, pustułka b. kuropatwa, derkacz

c. kulik wielki, czajka

d. bocian biały, czajka

W jakich siedliskach gniazdują przede wszystkim błotniaki stawowe:

a. przede wszystkim uprawy zbóż i rzepaku, rzadziej inne uprawy i łąki

b. łąki i tofrowiska

c. jak sama nazwa wskazuje – na obrzeżach zbiorników wodnych, w trzcinach lub pałkach

d. przede wszystkim uprawy roślin okopowych (ziemniaki, buraki) i łąki

Remonty gniazd bocianich można przeprowadzać w okresie od 15 października do 1 marca, mimo że bociany powracają z Afryki dopiero pod koniec tego miesiąca. Zakaz prowadzenia prac w marcu jest spowodowany:

a. możliwością niezaakceptowania świeżego gniazda przez bociany

b. wykorzystywaniem gniazda już w marcu przez osobniki, które nie odleciały na zimę

c. koniecznością przysypania gniazda przez śnieg, aby wyściółka się ładnie ułożyła

d. możliwością gniazdowania w gniazdach bocianów innych ptaków, np. wróbli lub mazurków

Gąsienice mieniaka tęczowca wykorzystują głowiaste wierzby jako źródło pokarmu. Konkretnie:

a. żerują w drewnie cienkich gałązek

b. żerują na liściach

c. żerują w próchnie

d. żerują w drewnie grubych gałęzi

Płomykówka swoją nazwę wzięła od:

a. jasnej „twarzy”, tzw. szlary, mającej kształt płomienia

b. upodobania gniazdowania na strychach przy kominach

c. biało-czarnych plamek na upierzeniu grzbietowej strony ciała, przypominających płomyki

d. częstego podlatywania do ognisk (płomieni), gdzie poluje na zwabiane do światła ćmy

Zalecanym terminem liczenia gniazd bocianów białych jest 1-20 lipca. W tym okresie:

a. wszystkie gniazda są już zajęte

b. młode bociany najczęściej są tuż przed wylotem i stojąc w gniazdach są dobrze widoczne

c. młode bociany już wyleciały z gniazd, możemy zatem dowiedzieć się dokładnie, ile młodych opuściło gniazdo

d. jest ciepło i liczenie sprawia nam największą przyjemność