Test 2

Gdzie na Mazowszu bociany białe najchętniej zakładają gniazda:

a. na słupach

b. na budynkach mieszkalnych

c. na drzewach

d. żadne z tych miejsc nie wyróżnia się – bociany zakładają gniazda tak samo często na słupach, na drzewach i na budynkach
Oprócz gniazdowania w dziuplach głowiastych wierzb, niektóre ptaki zakładają gniazda na spróchniałych szczytach pni. Jakie to gatunki:

a. krzyżówka, uszatka, płomykówka

b. skowronek, bocian biały, czajka

c. bocian biały, krzyżówka, uszatka

d. skowronek, uszatka, krzyżówka
Które z wymienionych gatunków ptaków gniazdują na ziemi:

a. przepiórka, kraska, krwawodziób

b. derkacz, szczygieł, potrzos

c. rycyk, świergotek łąkowy, kszyk

d. kulik wielki, pliszka żółta, dudek
Jakie gatunki błotniaków gniazdują obecnie w Polsce:

a. błotniak łąkowy, błotniak stawowy

b. błotniak łąkowy, błotniak zbożowy

c. błotniak stawowy, błotniak stepowy

d. błotniak zbożowy, błotniak stepowy
Który gatunek ptaka charakteryzuje się wyjątkowo długim dziobem, dzięki któremu może poszukiwać pokarmu (drobne bezkręgowce) nawet kilka centymetrów pod powierzchnią ziemi:

a. kszyk

b. kraska

c. gąsiorek

d. błotniak łąkowy
Podstawowym biotopem lęgowym kszyka są:

a. pola uprawne i pastwiska

b. osiedla mieszkaniowe

c. jeziora oraz napełnione wodą stawy rybne

d. podmokłe łąki i bagna
Jak należy kosić łąki, aby zminimalizować straty wśród żyjących tam ptaków:

a. jak najszybciej, aby nie narobić szkód

b. po spirali od zewnątrz łąki do środka, aby ptaki mogły uciec z łąki

c. powoli, nie rozpędzając maszyn, aby ptaki mogły uciec z łąki

d. po spirali od środka łąki do zewnątrz, aby ptaki mogły uciec z łąki
Które z wymienionych gatunków ptaków można LICZNIE spotkać zimą:

a. wron siwa, kulik wielki

b. gawron, pliszka żółta

c. trznadel, szczygieł

d. kuropatwa, kraska