Test 3

Jakie gatunki ptaków korzystają z gniazd bocianich zakładając w nich gniazda:

a. gawron, cierniówka, wróbel

b. mazurek, szpak, makolągwa

c. dymówka, wróbel, mazurek,

d. szpak, mazurek, wróbel
Kiedy można ogławiać wierzby:

a. wiosną, przed wypuszczeniem pierwszych liści

b. jesienią, najlepiej we wrześniu i październiku

c. latem, po dniu Św. Hieronima

d. zimą, kiedy drzewa są w spoczynku (od listopada do lutego)
Które z wymienionych gatunków ptaków gniazdują na wilgotnych łąkach:

a. rycyk, potrzeszcz, krwawodziób

b. czajka, ortolan, słowik szary

c. kulik wielki, trznadel, świergotek łąkowy

d. derkacz, kszyk, potrzos
Co jest pokarmem błotniaka łąkowego:

a. głównie drobne ssaki (przede wszystkim norniki), dopełnieniem diety są drobne ptaki ledwo, duże owady oraz jaszczurki

b. głównie duże owady (pasikoniki zielone, chrząszcze, ważki), dopełnieniem diety są drobne ssaki, ptaki wróblowe i jaszczurki

c. głównie ptaki wróblowe (w tym ledwo lotne młode), dopełnieniem diety drobne ssaki, duże owady oraz jaszczurki

d. głównie jaszczurki i węże, dopełnieniem diety są drobne ssaki, ptaki wróblowe i duże owady
Który gatunek ptaka charakteryzuje się wyjątkowo długim dziobem, dzięki któremu może poszukiwać pokarmu (drobne bezkręgowce) nawet kilka centymetrów pod powierzchnią ziemi:

a. potrzos

b. srokosz

c. rycyk

d. pustułka
Podstawowym biotopem lęgowym kuropatwy są:

a. pola uprawne i pastwiska

b. osiedla mieszkaniowe

c. jeziora oraz napełnione wodą stawy rybne

d. podmokłe łąki i bagna
Co to jest wypłaszacz:

a. przyrodnik, który biegnąc przed kosiarką wypłasza zwierzęta sprzed jej ostrzy

b. głośno stukające urządzenie, które zamontowane na kosiarce wypłasza zwierzęta sprzed jej ostrzy

c. głośno stukające urządzenie, które zamontowane na kosiarce odstrasza dzieci sprzed jej ostrzy

d. głośno szeleszczący wiatrak, który odstrasza szpaki z drzew owocowych
Kiedy budzą się ze snu zimowego chomiki:

a. w marcu

b. w kwietniu

c. w maju

d. w czerwcu