Test numer 4

Czy gniazda bocianów położone na drzewach wymagają zabiegów ochronnych?

a. nie wymagają

b. trzeba co kilka lat przycinać gałęzie, żeby bociany miały swobodny dolot

c. trzeba co kilka lat przenosić gniazdo na inne drzewo, żeby bociany miały swobodny dolot

d. trzeba co kilka lat zmieniać wyściółkę gniazda, aby pisklęta z niego nie wypadały
Stare wierzby głowiaste, wielokrotnie ogławiane, muszą być ogławiane do swojej śmierci, gdyż:

a. drzewo jest przyzwyczajone do tego, aby co kilka lat odpocząć nie mając gałęzi i liści

b. spróchniałe części pnia ulegną zniszczeniu (rozłamaniu) pod ciężarem dużych gałęzi

c. zbyt duże gałęzie będą „wysysać” wszelkie pokarmy z rośliny i drzewo szybko obumrze

d. stare gałęzie będą rosnąć krzywo i takie drzewa będą szpecić krajobraz
Który z wymienionych gatunków ptaków gniazduje w starych gniazdach ptaków krukowatych lub drapieżnych, nie budując gniazd samemu:

a. pójdźka

b. płomykówka

c. pustułka

d. srokosz
Kiedy przylatują do Polski błotniaki łąkowe:

a. w marcu, jaki jedne z pierwszych zwiastunów wiosny

b. na przełomie marca i kwietnia

c. na przełomie kwietnia i maja

d. pod koniec maja, jako jedne z ostatnich ptaków przylatujących wiosną
Co jest podstawowym pożywieniem dymówki:

a. drobne owady zbierane z powierzchni ziemi

b. drobne owady łapane w locie

c. drobne owady zbierane w powierzchni liści drzew i krzewów

d. duże owady wypatrywane z zasiadki, np. z linii energetycznych
Podstawowym biotopem lęgowym potrzeszcza są:

a. pola uprawne i pastwiska

b. osiedla mieszkaniowe

c. jeziora oraz napełnione wodą stawy rybne

d. podmokłe łąki i bagna
Dlaczego dla kulika wielkiego ogromnym zagrożeniem są wczesne pokosy (druga połowa maja) prowadzone na łąkach?

a. dorosłe ptaki wówczas wysiadują jaja – a w tym okresie reagują bardzo silnie na zaniepokojenie, porzucając lęgi

b. dorosłe ptaki wówczas wodzą pisklęta - a w tym okresie reagują bardzo silnie na zaniepokojenie, porzucając je

c. dorosłe ptaki wówczas wodzą pisklęta, które jeszcze nie latają i są narażone na śmierć podczas koszenia

d. dorosłe ptaki wówczas wodzą pisklęta i są narażone na śmierć podczas koszenia
Które z wymienionych gatunków ptaków w zdecydowanej większości odlatują na zimę:

a. czajka, płomykówka

b. pliszka siwa, rycyk

c. derkacz, pójdźka

d. pokrzewka jarzębata, pustułka