Test numer 5

Co jest podstawowym pokarmem bociana białego:

a. drobne gryzonie, krety, dżdżownice, duże owady, małe gatunki ptaków

b. krety, drobne gryzonie, dżdżownice, duże owady

c. dżdżownice, krety, drobne owady, małe gatunki ptaków

d. drobne gryzonie, duże owady, płazy, owoce
Zwyczaj sadzenia i ogławiania wierzb:

a. jest prastarym polskim zwyczajem, wywodzącym się z Mazowsza

b. przybył do Polski wraz z osadnikami pochodzącymi z dzisiejszej Holandii

c. jest prastarym polskim zwyczajem, wywodzącym się z Lubelszczyzny

d. jest rosyjskim zwyczajem, przywiezionym do Polski przez wojsko polskie po zwycięskiej kampanii Króla Zygmunta III
W Polsce gniazduje około 30% europejskiej populacji tego gatunku. Tym gatunkiem jest:

a. kulik wielki

b. pustułka

c. błotniak stawowy

d. derkacz
Co jest głównym zagrożeniem dla błotniaków łąkowych gniazdujących na polach uprawnych:

a. nawożenie pól w czasie wysiadywania jaj – ptaki wówczas bardzo łatwo porzucają lęgi

b. opryski stosowane wczesnym latem – giną od nich pisklęta

c. okres żniw – wiele par ma jeszcze nielotne młode, które wówczas giną

d. w tym środowisku, szczęśliwie, zagrożeń brak
Podstawowym pokarmem srokosza są:

a. owady, drobne gryzonie, małe ptaki

b. małe ryby, drobne gryzonie, małe ptaki

c. owady, drobne gryzonie, małe ryby

d. owady, drobne ryby, małe ptaki
Podstawowym biotopem lęgowym ortolana są:

a. pola uprawne i pastwiska

b. osiedla mieszkaniowe

c. jeziora oraz napełnione wodą stawy rybne

d. podmokłe łąki i bagna
Dlaczego dla kulika wielkiego ogromnym zagrożeniem jest koszenie łąk w czerwcu?

a. dorosłe ptaki wówczas wysiadują jaja – a w tym okresie reagują bardzo silnie na zaniepokojenie, porzucając lęgi

b. dorosłe ptaki wówczas wodzą pisklęta - a w tym okresie reagują bardzo silnie na zaniepokojenie, porzucając je

c. dorosłe ptaki wówczas wodzą pisklęta, które jeszcze nie latają i są narażone na śmierć podczas koszenia

d. dorosłe ptaki wówczas wodzą pisklęta i są narażone na śmierć podczas koszenia
Które z wymienionych gatunków ptaków w zdecydowanej większości odlatują na zimę:

a. dudek, szczygieł

b. gąsiorek, pliszka żółta

c. pokląskwa, trznadel

d. pokrzewka jarzębata, mazurek