Test numer 6

W jakich państwach, oprócz Polki, populacje bocianów białych są największe:

a. Hiszpania, Portugalia, Białoruś

b. Hiszpania, Ukraina, Portugalia

c. Kazachstan, Ukraina, Białoruś

d. Hiszpania, Ukraina, Białoruś
Ogławiani wierzb głowiastych polega na:

a. obcinaniu co roku wszystkich gałęzi

b. obcinaniu wszystkich gałęzi co kilka lat

c. obcinaniu każdego roku części gałęzi

d. corocznym usuwaniu gałęzi suchych i ułamanych, aby zdrowe mogły dobrze przyrastać
W Polsce gniazduje około 40% populacji Unii Europejskiej tego gatunku. Tym gatunkiem jest:

a. błotniak łąkowy

b. pliszka żółta

c. gąsiorek

d. kuropatwa
Co jest głównym zagrożeniem dla błotniaków łąkowych gniazdujących na łąkach:

a. pierwszy pokos traw, który ma miejsce w czasie wysiadywania jaj – ptaki wówczas bardzo łatwo porzucają lęgi

b. opryski stosowane wczesnym latem – giną od nich pisklęta

c. wszędobylskie lisy niszczące lęgi

d. w tym środowisku, szczęśliwie, zagrożeń brak
Jakie ptaki mają zwyczaj nadziewania ofiar na kolce krzewów:

a. myszołów i pustułka

b. myszołów i gąsiorek

c. srokosz i pustułka

d. srokosz i gąsiorek
Podstawowym biotopem lęgowym trznadla są:

a. pola uprawne i pastwiska

b. osiedla mieszkaniowe

c. jeziora oraz napełnione wodą stawy rybne

d. podmokłe łąki i bagna
Wskaż gatunki które kwalifikują łąki do Programów Rolnośrodowiskowo-Klimatycznych

a. czajka, kulik, rycyk

b. krwawodziób, bocian biały , derkacz

c. derkacz, wodniczka, kropiatka

d. czajka, derkacz, błotniak łąkowy
Które z wymienionych gatunków ptaków w zdecydowanej większości odlatują na zimę:

a. błotniak łąkowy, dymówka

b. przepiórka, kuropatwa

c. kulik wielki, gawron

d. słowik szary, wrona siwa