Test numer 7

Odlot z Polski bocianów białych przebiega następująco:

a. młode i dorosłe ptaki lecą razem

b. młode ptaki lecą najpierw, aby mieć więcej czasu na wędrówkę, a dorosłe lecą później

c. dorosłe ptaki lecą najpierw, aby mieć więcej czasu na odpoczynek na zimowisku, a młode lecą później

d. najpierw odlatują dorosłe samce, a po nich samice i ptaki młode
Jakie gatunki ptaków gniazdują w głowiastych wierzbach (lub na nich)

a. dzięcioł średni, bocian biały, bocian czarny

b. sikora czarnogłowa, szpak, kruk

c. mazurek, wróbel, pliszka żółta

d. pójdźka, dudek, uszatka
Ile jaj składa samica pustułki w jednym zniesieniu:

a. 1-2, duże patki nie składają dużo jaj

b. 3-8, ich liczba jest uzależniona od obfitości pokarmu, w tzw. mysie lata składają więcej jaj

c. 3-8, ich liczba jest uzależniona od wielkości gniazda

d. 7-8, niewielkie ptaki, takie jak pustułka, składają dużo jaj
Miejsce zimowania błotniaków łąkowych gniazdujących w Polsce to:

a. Indie

b. Półwysep Iberyjski

c. strefa Sahelu na południu Sachary

d. południowa Afryka
Podstawowym pokarmem dudka są:

a. duże owady (np. motyle czy ważki) chwytane w locie

b. duże owady (np. chrząszcze czy turkocie podjadki) znajdowane w ziemi

c. małe owoce, zbierane z drzew

d. zbierane na ziemi nasiona
Podstawowym biotopem lęgowym przepiórki są:

a. pola uprawne i pastwiska

b. osiedla mieszkaniowe

c. jeziora oraz napełnione wodą stawy rybne

d. podmokłe łąki i bagna
Korzystny dla ptaków siewkowych sposób koszenia to:

a. od środka

b. do środka

c. naprzemiennie

d. nie ma znaczenia
Które z wymienionych gatunków ptaków można LICZNIE spotkać zimą:

a. płomykówka, srokosz

b. pójdźka, cierniówka

c. pustułka, przepiórka

d. makolągwa, dudek