Test numer 8

Ile jaj składa samica bociana białego:

a. 1-2, duże ptaki składają mało jaj

b. 2-4, przy czym cztery jaja składane są naprawdę wyjątkowo

c. 3-6, przy czym sześć jaj składanych jest naprawdę wyjątkowo

d. 5-7, przy czym siedem jaj składanych jest naprawdę wyjątkowo

Jakie gatunki ptaków gniazdują w głowiastych wierzbach (lub na nich)

a. bocian biały, krzyżówka, szpak

b. pójdźka, dymówka, dudek

c. uszatka, skowronek, dzięcioł duży

d. dzięcioł średni, jerzyk, wróbel

Ile jaj składa samica płomykówki w jednym zniesieniu:

a. 1-2, duże patki nie składają dużo jaj

b. 3-11, ich liczba jest uzależniona od obfitości pokarmu, w tzw. mysie lata składają więcej jaj

c. 3-8, ich liczba jest uzależniona od wielkości gniazda

d. 7-8, niewielkie ptaki, takie jak płomykówka, składają dużo jaj

Jakim tłuszczem powinniśmy dokarmiać ptaki zimą?

a. tłuszczami zwierzęcymi bez soli

b. tłuszczami zwierzęcymi z solą

c. tłuszczami roślinnymi bez soli

d. tłuszczami roślinnymi z solą

Jak reagują kuliki wielkie na zniszczenie gniazda z jajami:

a. zakładają drugie gniazdo w pobliżu zniszczonego

b. zakładają drugie gniazdo w innej okolicy

c. nie powtarzają lęgu, tylko zostają w Polsce do jesieni

d. nie powtarzają lęgu, tylko odlatują na zimowiska

Podstawowym biotopem lęgowym krwawodzioba są:

a. pola uprawne i pastwiska

b. osiedla mieszkaniowe

c. jeziora oraz napełnione wodą stawy rybne

d. podmokłe łąki i bagna

Płomykówka składa jaja w odstępach dwudniowych. W związku z tym pisklęta wykluwają się:

a. jednocześnie, gdyż wysiadywanie rozpoczyna się po złożeniu ostatniego jaja

b. w odstępach dwudniowych, gdyż wysiadywanie rozpoczyna się po złożeniu pierwszego jaja

c. w niewielkich odstępach czasowych, gdyż początkowo wysiadywanie jest nieregularne

d. jednocześnie, gdyż wysiaduje samiec i samica na zmianę

Bociany odlatują pod koniec lata, ale jeszcze w październiku możemy potkać pojedyncze ptaki, które z różnych powodów nie odleciały. Czy już wtedy jest potrzebna im nasza pomoc?

a. tak – jeżeli bocian nie odleciał do października, to już nie odleci; przetrwać zimę może tylko z naszą pomocą

b. jeżeli ptak jest sprawny, da sobie radę i zdąży odlecieć; można się nim zatem nie przejmować

c. dopóki ptak jest sprawny, da sobie radę; trzeba go obserwować, i jeżeli osłabnie – interweniować (złapać i odstawić do azylu)

d. nie – dużo bocianów odlatuje dopiero w październiku i listopadzie