Test numer 9

W jakich miejscach bociany zakładają gniazda (odpowiedź ma być uszeregowana od miejsc, gdzie bociany zakładają gniazda najczęściej, domiejsc, gdzie zakładają gniazda najrzadziej):

a. drzewa, słupy, dachy, kominy

b. słupy, drzewa, dachy, kominy

c. dachy, słupy, drzewa, kominy

d. słupy, dachy, drzewa, kominy

Jakie gatunki zwierząt chętnie korzystają z głowiastych wierzb, jaki miejsc rozrodu:

a. jelonek rogacz, pójdźka, dudek

b. pachnica dębowa, krzyżówka, kraska

c. wonnica piżmówka, oknówka, dzięcioł duży

d. mieniak tęczowiec, bocian biały, czajka

Jakie gatunki ptaków gniazdują w budynkach:

a. pustułka, dymówka, płomykówka

b. mazurek, wróbel, pliszka żółta

c. pójdźka, bocian czarny, skowronek

d. bocian biały, pliszka siwa, kraska

Podstawą pokarmu których gatunków ptaków są drobne gryzonie:

a. srokosz, kraska

b. gąsiorek, pustułka

c. błotniak łąkowy, myszołów

d. błotniak stawowy, kuropatwa

Gniazdo letnie bociana białego to gniazdo zbudowane latem w celu:

a. wychowania młodych

b. nauczenia młodych budowy gniazd

c. spędzenia nocy przez ptaki dorosłe, które nie mieszczą się w gnieździe, gdy pisklęta są już duże

d. spędzenia nocy przez ptaki młode, które nie mieszczą się w gnieździe, gdy są już duże

Podstawowym biotopem lęgowym rycyka są:

a. pola uprawne i pastwiska

b. osiedla mieszkaniowe

c. jeziora oraz napełnione wodą stawy rybne

d. podmokłe łąki i bagna

Podstawowym pokarmem płomykówki w Polsce są:

a. mysz domowa i szczury, gdyż poluje głównie wewnątrz zabudowy

b. płazy i drobne ptaki (wiosną żaby, w pozostałych okresach wróble)

c. drobne gryzonie i ryjówkokształtne (przede wszystkim nornik zwyczajny, mysz domowa i ryjówka aksamitna)

d. drobne ptaki (zwłaszcza wróbel i mazurek)

Jakim tłuszczem powinniśmy dokarmiać ptaki zimą?

a. tłuszczami zwierzęcymi bez soli

b. tłuszczami zwierzęcymi z solą

c. tłuszczami roślinnymi bez soli

d. tłuszczami roślinnymi z solą